Ogłoszone - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Nabory wniosków dla pracodawców i przedsiębiorców - ogłoszone

Prace interwencyjne

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 08.08.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy.   W przypadku uwzględnienia wniosku,...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu finansowane ze środków Funduszu Pracy, w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą W nioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 09.08.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 08.05.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 30.04.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Roboty publiczne

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program specjalny pn. "Nowe szanse - nowy start" - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 24.09.2018 r. do wyczerpania środków przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 07.08.2018r przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy.   Procedury, kryteria oraz druk wniosku o...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu...

Wyświetlanie 10 rezultatów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę