Ogłoszone - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Nabory wniosków dla pracodawców i przedsiębiorców - ogłoszone

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 05.02.2018r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy.   Procedury, kryteria...

Prace interwencyjne

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu finansowane ze środków Funduszu Pracy, w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą W nioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 08.05.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 30.04.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 30.04.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON - Częstochowa, Koniecpol

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 09.04.2018r. otwiera nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON. Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  dostępne są w zakładce: ...

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Roboty publiczne

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Częstochowie finansowane ze środków...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 07.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w...

Staże

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - Program pn. "Czas na doświadczenie” z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 21.05.2018 roku do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach  programu pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol. Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia. ...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - Program pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 21.05.2018 roku do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach  programu pn. "Szansa na zatrudnienie" z rezerwy MRPiPS - Częstochowa. Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób długotrwale bezrobotnych. ...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 10.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków PFRON - Częstochowa, Koniecpol

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 09.04.2018r. otwiera nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków PFRON. Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zorganizowanie stażu  dostępne są w zakładce: Dla pracodawców i...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu  pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu Regionalnego...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu  pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez...

Wyświetlanie 22 rezultatów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę