Ogłoszone - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Nabory wniosków dla pracodawców i przedsiębiorców - ogłoszone

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 05.02.2018r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy.   Procedury, kryteria...

Prace interwencyjne

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 07.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 07.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program specjalny pn. "Nowe szanse - nowy start” - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program specjalny pn. "Nowe szanse - nowy start” - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - FP - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 05.02.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy. Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 05.02.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy. Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Roboty publiczne

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 07.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 07.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych  dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy,...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program specjalny pn. "Nowe szanse - nowy start" - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do wyczerpania środków przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 01.02.2018r przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy. Procedury, kryteria oraz druk wniosku o...

Staże

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu  pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu Regionalnego...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)"...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu  pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Program Regionalny dla osób 50+ na rok 2018 - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 07.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu...

Szkolenia

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 12.02.2018 r. do dnia 16.02.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków pracodawców w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu  ul. Szymanowskiego 15, Kancelaria Urzędu - pok. 3. Informacje na temat...

Wyświetlanie 20 rezultatów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę