Projekty innych instytucji - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Projekty innych instytucji

Projekt pn. "Kompetencje zawodowe szansą na sukces" - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizuje projekt pn.: "Kompetencje zawodowe szansą na sukces". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych...

Projekt pn. "Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!" - Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST"

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Spółka z o. o. z Mysłowic realizuje projekt pn. "Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!" współfinansowany ze środków w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest...

Projekt pn. "Niepełnoprawni na etacie" - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje projekt pn. "Niepełnoprawni na etacie" w ramach pilotażowego programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów...

Program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" - Fundacja Rozwoju Śląska w Opolu oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA w Warszawie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego w dalszym ciągu realizuje program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". W 2018 roku pośrednikami finansowym programu na województwo śląskie są Fundacja Rozwoju Śląska w Opolu oraz od wrześnie 2017 r. Towarzystwo Inwestycji...

Projekt pn. "Regionalne wsparcie - europejskie perspektywy” - KM2 Sp. z o.o. SK

Od 1 lutego br. firma KM2 Sp. z o.o. SK z Zabrza realizuje projekt pn. "Regionalne wsparcie - europejskie perspektywy" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania...

Projekt "Równi na rynku pracy"

Projekt pn. "Równi  na rynku pracy" - Centrum Edukacyjne COMMA Piotr Ujma Centrum Edukacyjne COMMA Piotr Ujma ze Mstowa realizuje projekt pn. "Równi  na rynku pracy" Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy. W ramach projektu istnieje możliwość udziału dziewięciu osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w...

Projekt "Akademia rozwoju kompetencji" - Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt pn. „Akademia rozwoju kompetencji", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia...

Projekt Kuźnia kompetecnji kluczowych

Projekt pn. „Kuźnia kompetencji kluczowych" - Centrum Usług Językowych Albion Centrum Usług Językowych Albion we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kuźnia kompetencji kluczowych". Projekt skierowany jest do...

Projekt Od szkolenia do zatrudnienia

Projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia" - Grupa Doradcza Promesa Grupa Doradcza Promesa rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Od szkolenia do zatrudnienia". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z...

Projekt Koło ratunkowe - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego

Projekt pn. "Koło ratunkowe - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego" - Fundacja Rozwoju Regionów Fundacja Rozwoju Regionów z Krakowa wraz partnerami Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa i Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza realizuje projekt pn....

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę