Projekty innych instytucji - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Projekty innych instytucji

Projekt "Akademia rozwoju kompetencji" - Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt pn. „Akademia rozwoju kompetencji", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia...

Projekt Kuznia kompetecnji kluczowych

Projekt pn. „Kuźnia kompetencji kluczowych" - Centrum Usług Językowych Albion Centrum Usług Językowych Albion we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kuźnia kompetencji kluczowych". Projekt skierowany jest do...

Projekt Od szkolenia do zatrudnienia

Projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia" - Grupa Doradcza Promesa Grupa Doradcza Promesa rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Od szkolenia do zatrudnienia". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z...

Projekt Koło ratunkowe - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego

Projekt pn. "Koło ratunkowe - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego" - Fundacja Rozwoju Regionów Fundacja Rozwoju Regionów z Krakowa wraz partnerami Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa i Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza realizuje projekt pn....

Projekt Szansa na zatrudnienie

Projekt pn. "Szansa na zatrudnienie" - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pn. "Szansa na zatrudnienie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt Internetowe rewolucje dla firm

Projekt pn. "Internetowe rewolucje dla firm" - firma Google Firma Google wraz z partnerem Związkiem Pracodawców Polskich zaprasza przedsiębiorców i pracodawców do udziału w bezpłatnym projekcie pn. "Internetowe rewolucje dla firm". Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo...

Projekt TOP Konstruktor

Projektu pn.: "TOP Konstruktor" - Śląskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Śląskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach sp. z o.o. rozpoczęło rekrutację do projektu pn.: „TOP Konstruktor" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. ...

Projekt Czas na rozwój

Projekt pn.: "Czas na rozwój" - Spółka Business Center 1 Spółka Business Center 1 z Katowic zaprasza do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Czas na rozwój". Projekt przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII....

Projekt Z nową pracą w lepszą przyszłość

Projekt pn.: „Z nową pracą w lepszą przyszłość" - Fundacja Dla Rozwoju Fundacja Dla Rozwoju z Częstochowy ogłasza się nabór uczestników do projektu pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt Własna firma szansą na pracę

Projekt pn. "Własna firma szansą na pracę" - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Katowic Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Katowic rozpoczęła realizację projektu pn. "Własna firma szansą na pracę". Projekt przygotowany w ramach działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę