Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Aktualności

Zaprzestanie naboru o zorganizowanie stażu - Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpo

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 11.08.2018 roku zaprzestaje naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol.

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - FP - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 13.08.2018r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy. Procedury, kryteria oraz druk...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 13.08.2018r. otwiera nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Zaprzestanie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 11.08.2018r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina, iż nadal przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina, iż nadal przyjmowane są wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Przypomnienie o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina, iż nadal przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 09.08.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Zaprzestanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 13.08.2018 roku wstrzymuje nabór wniosków o organizację miejsca odbywania stażu dla skierowanych bezrobotnych w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 08.08.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy.   W przypadku uwzględnienia wniosku,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 208 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę