Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Wydarzenia i aktualności

Zaprzestanie naboru wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 13.11.2018 roku zaprzestaje przyjmowania wniosków  o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie...

Europejskie Dni Pracodawców

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci organizuje Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami...

12 listopada 2018r. dniem ustawowo wolnym od pracy

W związku z ustanowieniem12 listopada 2018r. dniem ustawowo wolnym od pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie będzie nieczynny. Osoby, które mają wyznaczony termin zgłoszenia się do urzędu w ww. dniu winny potwierdzić gotowość do podjęcia zatrudnienia w dniu 13 listopada 2018 r.   ...

Zaprzestanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program specjalny pn. ”Nowe szanse - nowy start” - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 31.10.2018 r.  zaprzestaje przyjmowania wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - Program specjalny pn. "Nowe szanse - nowy start".  

Zaprzestanie naboru wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - Program pn. "Szansa na zatrudnienie” z rezerwy MRPiPS - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 31.10.2018 roku zaprzestaje naboru wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych - program "Szansa na zatrudnienie".

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 16 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w PUP Częstochowa
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

 
Telefon: 34 370-61-00
Fax: 34 324-31-30; 34 370-61-30 
E-mail: kacz@praca.gov.pl
 

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Rzeczna 29

Telefon: 34 355-14-12; Faks: 34 355-14-02
E-mail: kaczko@praca.gov.pl

Godziny Pracy PUP w Częstochowie i GCP w Koniecpolu
Godziny otwarcia urzędu: 7:00 - 15:00
Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 14:00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę