Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Wydarzenia i aktualności

Zaprzestanie naboru o zorganizowanie stażu - Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpo

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 11.08.2018 roku zaprzestaje naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Program pn. "Czas na doświadczenie" z rezerwy MRPiPS - Koniecpol.

Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - FP - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 13.08.2018r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy. Procedury, kryteria oraz druk...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 13.08.2018r. otwiera nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Zaprzestanie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 11.08.2018r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię...

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina, iż nadal przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 16 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w PUP Częstochowa
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

 
Telefon: 34 370-61-00
Fax: 34 324-31-30; 34 370-61-30 
E-mail: kacz@praca.gov.pl
 

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Rzeczna 29

Telefon: 34 355-14-12; Faks: 34 355-14-02
E-mail: kaczko@praca.gov.pl

Godziny Pracy PUP w Częstochowie i GCP w Koniecpolu
Godziny otwarcia urzędu: 7:00 - 15:00
Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 14:00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę