Ogłoszone - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nagłówek

Nabory wniosków dla bezrobotnych i poszukujących pracy - ogłoszone

Bon na zasiedlenie

Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Bon stażowy

Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 26.02.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane z środków Funduszu Pracy. Procedury, kryteria oraz druk wniosku...

Bon szkoleniowy

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego - FP - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od 06.09.2018 r.  do  wyczerpania środków  nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.   Procedury, kryteria oraz druk wniosku dostępne są  w zakładce:   Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Dokumenty do pobrania / Bony szkoleniowy (FP) . ...

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego - FP - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od 12.07.2018 r. do 13.07.2018r.  dodatkowy nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.   Procedury, kryteria oraz druk wniosku dostępne są  w zakładce:   Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Dokumenty do pobrania / Bony szkoleniowy (FP) . ...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 10.04.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie finansowane z środków Funduszu Pracy. Procedury, kryteria oraz druk...

Bon zatrudnieniowy

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 26.02.2018r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane z środków Funduszu Pracy. Procedury, kryteria oraz druk...

Dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 13.08.2018r. otwiera nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 16.07.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 16.07.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego...

Koszty egzaminów

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 26.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Podnoszenie kwalifikacji / Finansowanie kosztów egzaminów i licencji . ...

Szkolenia

Dodatkowy nabór wniosków na szkolenie grupowe - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 22.08.2018 r. do wyczerpania miejsc dodatkowy nabór wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe – kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy . Procedury, kryteria oraz druk wniosku dostępne są  w...

Dodatkowy nabór wniosków na szkolenie grupowe - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz  z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu  ogłasza od dnia 23.05.2018 r. do wyczerpania miejsc dodatkowy nabór wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe – kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy. Procedury, kryteria oraz...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne - FP- Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 26.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Podnoszenie kwalifikacji / Szkolenia i bony szkoleniowe . ...

Wyświetlanie 14 rezultatów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę