Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Zatrudnianie cudzoziemców

Komunikat dotyczący zatrudniania cudzoziemców

Zasady podejmowania pracy sezonowej (w rolnictwie) w Niemczech

Komunikat dotyczący dokonywania wpłat za zatrudnienie cudzoziemców

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zmiana zasad wydawania zezwoleń na pracę i na pobyt czasowy i pracę - wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę