Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę