Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
Kod: 834304
Liczba odwiedzin: 3266
Synteza: Odpowiada za prawidłowe i zgodne z procedurami bezpieczeństwa napełnianie i opróżnianie zbiorników;
zajmuje się prawidłową obsługą zbiorników oraz ich właściwym zabezpieczeniem i oznakowaniem.
Zadania zawodowe: wykonywanie czynności roboczych i kontrolnych w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla określonej grupy substancji oraz przestrzeganie dopuszczalnego stopnia napełnienia zbiornika;
sprawdzanie terminu ważności badań technicznych pojazdów typu: cysterny, baterie, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne, cysterny-kontenery oraz wieloelementowe kontenery MEGC;
upewnianie się przed napełnieniem, że zbiorniki i ich wyposażenie są w dobrym stanie technicznym;
napełnianie zbiorników substancjami niebezpiecznymi dopuszczonymi przez ADR;
sprawdzanie szczelność zbiornika;
dbanie, aby na zewnętrznej części zbiornika nie znalazły się resztki substancji;
oznakowywanie zbiorników poprzez umieszczanie na nich tablic oraz nalepek ostrzegawczych;
Dodatkowe zadania zawodowe: sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikami transportowymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę