Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Wydarzenia i aktualności

Zaprzestanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu stażowego - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 17.10.2018 r. zaprzestaje przyjmowania od osób bezrobotnych wniosków o przyznanie bonu stażowego.   W przypadku zaistnienia możliwości finansowych, informacja o kolejnym terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - FP- Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 16.10.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwiera nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.   Procedury, kryteria oraz druk wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej dostępne są w zakładce: ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 16.10.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 16.10.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)"...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WSL - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 15.10.2018r. otwiera nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 16 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w PUP Częstochowa
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

 
Telefon: 34 370-61-00
Fax: 34 324-31-30; 34 370-61-30 
E-mail: kacz@praca.gov.pl
 

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Rzeczna 29

Telefon: 34 355-14-12; Faks: 34 355-14-02
E-mail: kaczko@praca.gov.pl

Godziny Pracy PUP w Częstochowie i GCP w Koniecpolu
Godziny otwarcia urzędu: 7:00 - 15:00
Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 14:00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę