Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Wydarzenia i aktualności

Lista osób zakwalifikowanych na kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem kadry - płace - ZUS

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że w siedzibie Urzędu (tablica ogłoszeń na I piętrze obok pok. 118) została zamieszczona lista osób zakwalifikowanych na kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem kadry - płace - ZUS.

Dodatkowy nabór wniosków na szkolenie grupowe - kurs sprzedawcy internetowego z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + obsługa kasy fiskalnej - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od dnia 18.04.2018 r. do wyczerpania miejsc dodatkowy nabór wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe - kurs sprzedawcy internetowego z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + obsługa kasy fiskalnej .   Procedury, kryteria oraz druk wniosku dostępne są...

Lista osób zakwalifikowanych na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że w siedzibie Urzędu (tablica ogłoszeń na I piętrze obok pok.118) została zamieszczona lista osób zakwalifikowanych na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy. ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem,...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 01.03.2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)  z uwagi...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 16 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w PUP Częstochowa
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

 
Telefon: 34 370-61-00
Fax: 34 324-31-30; 34 370-61-30 
E-mail: kacz@praca.gov.pl
 

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Rzeczna 29

Telefon: 34 355-14-12; Faks: 34 355-14-02
E-mail: kaczko@praca.gov.pl

Godziny Pracy PUP w Częstochowie i GCP w Koniecpolu
Godziny otwarcia urzędu: 7:00 - 15:00
Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 14:00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę