Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Wydarzenia i aktualności

Złożenie dodatkowego oświadczenia przez Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi

W związku z koniecznością precyzyjnego formułowania oświadczeń, o których mowa w art. 88z ust.1 pkt. 1 lit. g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) - odpowiednio do wymogu ustawowego, w celu prawidłowego i skutecznego prowadzenia...

Zaprzestanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego dla osób 50+ - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 31.12.2018 r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - "Program Regionalny dla osób 50+".  

Życzenia świąteczne

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2019 Życzą Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Zaprzestanie naboru wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - FP - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 24.12.2018r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - FP.  

Informacja o braku możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - PO WER - Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 20.12.2018 r. nie ma możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 16 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w PUP Częstochowa
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

 
Telefon: 34 370-61-00
Fax: 34 324-31-30; 34 370-61-30 
E-mail: kacz@praca.gov.pl
 

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Rzeczna 29

Telefon: 34 355-14-12; Faks: 34 355-14-02
E-mail: kaczko@praca.gov.pl

Godziny Pracy PUP w Częstochowie i GCP w Koniecpolu
Godziny otwarcia urzędu: 7:00 - 15:00
Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 14:00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę