Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Nabór wniosków o uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (FP)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę