Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (art.15zzd) - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) - zakończony nabór

Informacja dotycząca konieczności uzupełnienia wniosków w zakresie wsparcia z art. 15 zzb, 15 zzc oraz 15 zzd, jak również z art.15 zzda, 15 zze i 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę