Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie


Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

Rachunek bankowy dla opłat za cudzoziemców

Procedura składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP Częstochowa

Komunikat dotyczący dokonywania wpłat za zatrudnienie cudzoziemców

Komunikat dotyczący składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę